Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΦΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΘΡΥΠΤΗΣ 1467μ.

Ανεβαίνουμε στην κορυφή ξεκινώντας από την μικρή πλατεία του οικισμού (842μ.),
σημείο όπου περνά το ευρωπαικό μονοπάτι Ε4 (Υπάρχει σχετική πινακίδα και πλη-
ροφοριακός χάρτης της γύρω περιοχής). Το μονοπάτι στο ξεκίνημα (πρώτα 100μ.)
του έχει αντικατασταθεί με τσιμεντένιο και μετά από λίγο συνεχίζει όπως τον παλιό
καλό καιρό να ανεβαίνει την πλαγιά ανάμεσα στις αναβαθμίδες με τα αμπέλια.
Περνάμε τον "Πευκιά" (997μ.), το μικρό πευκοδάσος που μας χαρίζει λίγη δροσιά
απολαμβάνοντας την πλήρη ησυχία του τοπίου. Στη συνέχεια το μονοπάτι συνεχίζει
σε βραχώδες πεδίο, γίνεται περισσότερο απότομο, σου δίνει την αίσθηση ότι ανεβαί-
νεις προς τον ουρανό ενώ χαρίζει εντυπωσιακές εικόνες του οροπεδίου της Θρυπτής
στα χαμηλότερα. Στα 1300 μέτρα βρισκόμαστε στο πρώτο μεγάλο πλάτωμα πριν την
κορυφή. Εδώ είναι ο τόπος που φυτρώνει ένα από τα ενδημικά αγριολούλουδα της
Θρυπτής το μικρό Ελίχρυσο.Για την κορυφή του Αφέντη που βρίσκεται 167 μέτρα
ψηλότερα θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα μικρό τμήμα ακόμα του παλιού μονο-
πατιού και στην συνέχεια από τον χωματόδρομο να φτάσουμε στο μικρό κατάλευκο
εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού.

Η ΑΜΠΕΛΙΤΣΑ ΣΤΗΝ ΘΡΥΠΤΗ

ZELKOVA ABELICEA
Στα όρη της Θρυπτής, βρίσκουμε και το ενδημικό δένδρο της Κρήτης την
"αμπελιτσιά" (Zelkova abelicea), δένδρο που υπάρχει μόνο στο νησί και  πουθενά
αλλού στον κόσμο.Είναι ένα από τα 6 είδη του γένους Zelkova που υπάρχουν
παγκοσμίως και η παρουσία του στην Κρήτη χρονολογείται εκατομμύρια χρόνια
πριν. Η αμπελιτσιά φύεται σε όλους στους ορεινούς όγκους της Κρήτης, όμως οι
πληθυσμοί της απειλούνται από την υπερβόσκηση, το ποδοπάτημα από τα ζώα,
τη διάνοιξη αγροτικών δρόμων και τις δασικές  πυρκαγιές και τώρα από την τοπο-
θέτηση των μεγάλων ανεμογεννητριών.Η αμπελιτσιά είναι συνδεδεμένη με την
παράδοση της Κρήτης καθώς χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή της παραδο-
σιακής κατσούνας".

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020

ΕΛΙΧΡΥΣΟ ΤΗΣ ΘΡΥΠΤΗΣ

 ΕΛΙΧΡΥΣΟ ΤΗΣ ΘΡΥΠΤΗΣ
 Helichrysum doerfleri 

Στενά ενδημικό αγριολούλουδο της Ανατολικής Κρήτης, στα όρη της Θρυπτής
σε υψόμετρο 1305μ .,σπάνιο και απειλούμενο με εξαφάνιση.
Κεφάλια εξαιρετικά όμορφα με βράκτια ασημοκκόκινα με υφή πέρλας. Τα
ανθίδια έχουν ένα φωτεινό κίτρινο χρώμα, όπως άλλωστε όλα τα ελίχρυσα.
Περίοδος ανθοφορίας: ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ
Περιλαμβάνεται στον πίνακα με τα πιο σημαντικά αυτοφυή είδη της Κρη-
τικής χλωρίδας( ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙ-
ΩΝ) που απαντώνται στο νησί,και έχουν κριθεί ή είναι σπάνια (πολλά
από αυτά είναι και στην Κρήτη) και προβλέπεται η ανάγκη προστασίας
τους από το "Προεδρικό διάταγµα Περί προστασίας της αυτοφυούς
χλωρίδος και άγριας πανίδος."
-Κατάσταση διατήρησης (για απειλούενα είδη): Τρωτό (V) σύμφωνα με IUCN
του 1997 και Τρωτό (VU) σύμφωνα με IUCN-2000 (μεσοπρόθεσμα διατρέχει
μεγάλο κίνδυνο να εξαφανισθεί)Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΥΠΤΗΣ

Κείμενο με θέμα την προστασία του ορεινού όγκου της Θρυπτής διανεμήθηκε
με την ευκαιρία των εκδηλώσεων και των φετεινών 3ων Αγώνων που διοργα-
νώθηκαν στο Καβούσι. Το κείμενο αυτό που αφορά τον αγώνα για την σωτηρία
του ορεινού όγκου της Θρυπτής και που υπογράφεται απο τον πρόεδρο του ΔΔ
Καβουσίου διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες και στους επισκέπτες :

Ως Πρόεδρος της Κοινότητας Καβουσίου, αλλά  και ως μέλος της Επιτρο-
πής Συλλόγων και Φορέων για τον ορεινό όγκο της Θρυπτής ,σας καλωσο-
ρίζω στο Καβούσι και στη Θρυπτή μας και εύχομαι καλή επιτυχία  σε τού-
τους τους ωραίους αγώνες που διοργανώνει ο Πολιτιστικός μας Σύλλογος 
και είναι αφιερωμένοι στο Ιερό Αλσος  και στην Αρχαία Ελιά  του Καβου-
σίου.Θα ήθελα με την ευκαιρία ,να κάνω μία σύντομη παρέμβαση που 
αφορά στο μέλλον αυτού του τόπου και στο μέλλον των παιδιών μας και 
των επόμενων γενεών.Η διαδρομή αυτή θα διασχίσει ένα μικρό μόνο μέρος 
του ορεινού όγκου της Θρυπτής , η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως προστα-
τευόμενη περιοχή Natura 2000 σε μία μεγάλη έκταση 85.000 στρεμμά-
των. Χαρακτηρίστηκε έτσι, χάρη στην σπάνια ομορφιά των γεωλογικών 
σχηματισμών της, αλλά και χάρη στην σπάνια χλωρίδα και πανίδα της 
(σημειώνουμε ότι κάποια ενδημικά της Θρυπτής δεν συναντώνται που-
θενά αλλού στον κόσμο).

Διατρέχοντας  τα μονοπάτια των βουνών μας, το μάτι σας θα πέσει δυστυ-
χώς  σε περιφράξεις (που κάποιες απο αυτές τις ανοίξαμε για να ελευθε-
ρωθούν τα μονοπάτια της διαδρομής), σε εγκαταλειμμένους αμπελώνες, 
σε ερειπωμένα σπίτια, σε καταστραμμένες ξερολιθιές και σε περιοχές 
ερημωμένες, κρανίου τόποι, που κάποτε ήταν καταπράσινοι παράδεισοι.
Αυτό είναι το έργο κάποιων -κατ όνομα και όχι κατά συνείδηση-  κτηνο
τρόφων ,οι οποίοι συστηματικά  απο 30ετίας, εκτοπίζουν τους κατοίκους 
απο τις περιουσίες τους και καταστρέφουν το περιβάλλον με μόνο σκοπό 
το δικό τους κέρδος.Κάποιων, που αφήνουν  ελεύθερες χιλιάδες αίγες και 
αποψιλώνουν  όλο και μεγαλύτερες εκτάσεις. Σήμερα, σε όλον τον ορεινό 
όγκο της Θρυπτής, δεν μπορεί κανείς να φυτέψει ούτε ένα δένδρο χωρίς 
να το περιφράξει ,ενώ οι κάτοικοι δέν έχουν κανένα δικαίωμα στις περι-
ουσίες τους !

Η κατάντια αυτή αποτελεί περίτρανη απόδειξη ότι (παρά τους μακρόχρο-
νους  αγώνες και διαμαρτυρίες μας) οι αρμόδιες υπηρεσίες και το κεντρι-
κό κράτος, κωφεύουν και αδιαφορούν παντελώς και ελπίζουμε  να υπά-
ρξουν επιτέλους κάποιοι λειτουργοί , οι οποίοι τιμώντας  το λειτούργημά 
τους , όχι μόνο θα επιλύσουν άμεσα το θέμα, αλλά και θα αναζητήσουν 
αναδρομικά ευθύνες, ώστε  να  επιβληθούν  κυρώσεις στους σκοπίμως 
ή όχι κωφεύσαντες  υπαι-τίους.Τελευταία μάλιστα σχεδιάζεται να κα-
τασκευαστεί αιολικό πάρκο κατα μήκος όλης  της κορυφογραμμής.Μπρο
στά  σε αυτήν την κατάσταση, τον τελευταίο χρόνο, όλοι οι Πολιτιστικοί 
Σύλλογοι της περιοχής και τα τοπικά συμβούλια των δημοτικών διαμε
ρισμάτων με την υποστήριξη επιστημονικών φορέων και περιβαλλοντι
κών οργανώσεων, ενωμένοι  συντονίζουμε τις ενέργειες και τις παρε
μβάσεις μας, με σκοπό, έστω και στο παρα πέντε, να σώσουμε αυτόν 
τον μοναδικής ομορφιάς τόπο και τις περιουσίες μας.. Επισκεπτόμαστε 
υπηρεσίες, συγκεντρώνουμε υπογραφές, διοργανώνουμε και  συμμετέ
χουμε σε διαμαρτυρίες (όπως αυτή στον ανεμολογικό ιστό), διοργανώ-
σαμε διήμερο συνέδριο όπου επιστημονικοί φορείς και κάτοικοι κατέ-
θεσαν τις προτάσεις τους, προκαλέσαμε επερώτηση στην Βουλή και 
πρόσφατα προσφύγαμε με εκτενέστατη και εμπεριστατωμένη αναφορά, 
στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Ο αγώνας συνεχίζεται και διευρύνεται.
Σας ζητούμε, κάθε φορά που θα ενημερώνεστε  για τις προσπάθειες μας (και 
σας διαβεβαιώνουμε ότι θα τις ακούτε συχνά μέχρι να τελεσφορήσουν) να θυ
μάστε ότι στα βουνά αυτά και σε όλους τους παρόμοιους τόπους της πατρίδας 
μας, πάλλεται ένα κομμάτι της καρδιάς μας  και να συμμετέχετε με όποιο τρό
πο μπορεί ο καθένας , ώστε να φέρουμε το ποθητό αποτέλεσμα.Ο αγώνας για 
να σωθεί ο μικρός μας τόπος ,είναι ένα κομμάτι του αγώνα για να σωθεί η 
Κρήτη και η  Ελλάδα μας.Σας συγχαίρουμε και σας ευχαριστούμε για την πα-
ρουσία σας. Καλή επιτυχία !
Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΡΥΓΟ (2012)
Η φετεινή αμπελουργική χρονιά 2012 φθάνει προς το τέλος της. Ο αμπελου-
ργός αφού έχει ξεπεράσει πολλές φορές και με αρκετές απώλειες όλους τους
κινδύνους που του επιφυλάσουν οι κλιματολογικές και όχι μόνο συνθήκες που
επικράτησαν σε όλη τη διάρκεια του έτους, είναι τώρα έτοιμος να μαζέψει τον
πολύτιμο καρπό του αμπελιού για την περαιτέρω επεξεργασία του.Οι αμπε-
λουργοί της Θρυπτής βρίσκονται στην τελευταία περίοδο αναμονής πριν
το μάζεμα των σταφυλιών μιας και στις τοπικές ποικιλίες λίατικο και κοτσι-
φάλι ο τρύγος ξεκινά από τα τέλη Αυγούστου το πολύ μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη
και αυτό γιατί τα αμπέλια αυτά βρίσκονται ψηλά πάνω από τα 800 μέτρα υψό-
μετρο..Ορόσημο για το μεγάλο πανηγύρι του τρύγου θεωρούνταν η μέρα του
Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου.Βέβαια το πότε ακριβώς θα γίνει ο τρύγος έχει
μεγάλη σημασία, γιατί έτσι καθορίζεται η ποιότητα των σταφυλιών που για να
τα μαζέψουμε πρέπει να είναι ώριμα.

                                                                  ΦΩΤΟ  25-8-2012